ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมขานรับนโยบายเปิดประเทศ

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ร่วมขานรับนโยบายเปิดประเทศ

มั่นใจพร้อม 100% เน้นการบริการภายใต้มาตราการสาธารณสุข

 และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+)

         

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ร่วมเดินหน้าขานรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาล เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับสมาชิกบัตร นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการสมมชิกผู้ถือบัตรไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับชาวต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายหลักในการดึงสมาชิกให้เดินทางเข้าประเทศด้วยความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในการให้บริการ เพราะบริษัทฯและพันธมิตรของบริษัทฯ ที่เป็นสถานประกอบการต่างๆ  ยึดหลักการให้บริการภายใต้มาตราการความปลอดภัยและมาตรการควบคุมตามแนวทางการปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และ (SHA+)

สำหรับความพร้อมด้านการบริการแก่สมาชิกที่บริษัทฯได้จัดเตรียมรองรับไว้สำหรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยบริการที่บริษัทฯ มีการนำเสนอให้กับสมาชิกเป็นปกติก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด เช่น บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับ ณ สนามบินที่สุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต บริการรถรับส่งและบริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบินสำหรับสมาชิกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินต่างประเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่บริการอำนวยความสะดวกในการติดลงตราวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการสมาชิกได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว  ทั้งนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการนำเสนอการบริการใหม่ที่เน้นด้านสุขภาพมากขึ้น เช่น การตรวจภูมิคุ้มกันของร่างกาย (NK Cell)  การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพในรูปแบบ Tele Medical, บริการด้านการประกันสุขภาพและประกันชีวิตโดยบริษัทฯ ที่เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ  รวมถึงการบริการด้านให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ รวมไปถึงบริการที่ตอบสนองการใช้ชีวิตในประเทศไทย (Lifestyle) โดยมีพันธมิตรที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟ และโรงแรมในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น  โดยพันธมิตรเหล่านี้ต่างได้รับมาตรฐานความพร้อมของผู้ประกอบการ (SHA+) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากต่างประเทศในโครงการเปิดประเทศแล้วทั้งสิ้น บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะได้รับความสะดวกสบายตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยหรือท่องเที่ยวในประเทศไทยและมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในด้านสุขภาพอนามัย

 

อย่างไรก็ตาม มาตราการต่างๆที่ออกมารองรับการเปิดประเทศในครั้งนี้ ต่างได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือฟื้นฟูเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยว
และภาคธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวนักลงทุนชาวต่างชาติ ดังนั้นบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรคู่ค้าและสถานประกอบกิจการต่างๆ มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการ เพื่อให้การเปิดประเทศครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นางสาวรัชดาวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥15

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com