‘ไทยเวียตเจ็ท’ สายการบินแรกที่บินจากอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 สุวรรณภูมิ

‘ไทยเวียตเจ็ท’ สายการบินแรกที่บินจากอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 สุวรรณภูมิ

โค้ดส่วนลด-shopee

‘ไทยเวียตเจ็ท’ สายการบินแรกที่บินจากอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 สุวรรณภูมิ

(กรุงเทพฯ, 28 กันยายน 2566) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการเป็นสายการบินแรกที่ปฏิบัติการบินจากอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับเที่ยวบิน VZ620 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

“เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นสายการบินแรกที่ให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์ออกจากอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เราเชื่อว่าอาคารเทียบเครื่องบินแห่งใหม่นี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของทั้งผู้โดยสารและสายการบินฯ ได้อย่างมาก พร้อมตอบสนองความต้องการการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าที่เคย” นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยเวียตเจ็ท กล่าว

ในช่วงเริ่มให้บริการของอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 เที่ยวบินของไทยเวียตเจ็ทระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทเป แบ่งเป็นเที่ยวบินขาเข้า 2 เที่ยวบิน และเที่ยวบินขาออก 2 เที่ยวบิน จะให้บริการ ณ อาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ดังตารางบินต่อไปนี้

 

หมายเลขเที่ยวบิน

ต้นทาง

ปลายทาง

ออกเดินทาง

ถึงปลายทาง

VZ620

กรุงเทพฯ

สิงคโปร์

06:10

09:40

VZ627

สิงคโปร์

กรุงเทพฯ

21:30

22:55

VZ565

ไทเป

กรุงเทพฯ

21:00

23:45

VZ974

กรุงเทพฯ

โฮจิมินห์ซิตี้

21:30

22:55

 

เที่ยวบินของไทยเวียตเจ็ทจากสิงคโปร์ และ ไทเป สู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) จะลงจอด ณ อาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารสามารถใช้ช่องทางผู้โดยสารขาเข้าที่กำหนดไว้เพื่อเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารหลักผ่านรถไฟฟ้า APM ในขณะที่ผู้โดยสารขาออกที่เดินทางด้วยเที่ยวบินของไทยเวียตเจ็ท จาก กรุงเทพฯ สู่ สิงคโปร์ และ โฮจิมินห์ซิตี้ สามารถไปยังประตูขึ้นเครื่องที่อาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 โดยใช้รถไฟฟ้า APM ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลักและให้บริการทุกๆ 3 นาที

อาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยซึ่งออกแบบโดยการผสมผสานความยั่งยืนและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวด้วยเงินลงทุนสร้างกว่า 4 หมื่นล้านบาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้รองรับนักเดินทางที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อาคารผู้โดยสารแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 216,000 ตารางเมตร มีประตูขึ้นเครื่องกว่า 28 ประตูที่ให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ

การเริ่มให้บริการของอาคารเทียบเครื่องบิน SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการบินของไทยซึ่งยกระดับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศยานระดับภูมิภาคและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม สายการบินไทยเวียตเจ็ทจะให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และ สิงคโปร์ ไทเป และเวียดนาม ด้วยอาคารเทียบเครื่องบินแห่งใหม่เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้โดยสาร

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top