“โออิชิ กรุ๊ป” รายได้และกำไร ไตรมาส 2/2566 เติบโต

“โออิชิ กรุ๊ป” รายได้และกำไร ไตรมาส 2/2566 เติบโต

โค้ดส่วนลด-shopee

โออิชิ กรุ๊ป รายได้และกำไร ไตรมาส 2/2566 เติบโต

 

กรุงเทพฯ – 31 พฤษภาคม 2566 : บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ โดยผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (ไตรมาสที่ 2/2565-2566 วันที่ ม.ค. – 31 มี.ค. 2566) เติบโตแข็งแกร่งทั้งรายได้และผลกำไร

 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชนเปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ว่า ในไตรมาสที่ 2/2565-2566 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 616 ล้านบาท เติบโต 20.4% โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจเครื่องดื่ม 2,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411 ล้านบาท เติบโต 23.5%  และรายได้จากธุรกิจอาหาร 1,467 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท เติบโต 16.2% ขณะที่กำไรสุทธิรวม 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท เติบโต 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตต่อเนื่องในไตรมาสที่ เนื่องจากธุรกิจมีการปรับตัวและวางแผนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยธุรกิจเครื่องดื่มมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงหน้าร้อนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น เปิดตัวแคมเปญ โออิชิ วันพีซ เปิดศึกล่าท้าสะสมความสดชื่น ร่วมด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ชาเขียวรสชาติใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวันพีซ โออิชิ โกมุ โกมุ ตลอดจนมีการวางแผนการขายผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายเพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม พร้อมสร้างสรรค์แคมเปญ ‘Oishi Goodness of Tea’ ที่เน้นย้ำถึงคุณประโยช์ของชาเขียวที่ดีต่อสุขภาพและคุณประโยชน์ของสารคาเทชินที่มีอยู่ในชาเขียว และโออิชิยังคงครองความเป็นผู้นําในตลาดชาพร้อมดื่มอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่ 47.1% (ที่มา : NielsenIQ (ประเทศไทย) ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 2566) และยังได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์อันดับ ที่มีความน่าเชื่อถือและครองใจผู้บริโภคโดยได้รับรางวัล ‘2023 Thailand’s Most Admired Brand’ ในหมวดหมู่อุปโภคบริโภค กลุ่มชาพร้อมดื่ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 ขณะที่ยอดขายต่างประเทศสามารถกลับมาเติบโตได้ดี จากการฟื้นตัวของกําลังซื้อผู้บริโภคและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านธุรกิจอาหาร บริษัทฯ ยังคงขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นพื้นที่ที่มีศักยภาพการเติบโต มีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกเมนูอาหารใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและการเข้าถึงผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังสามารถสร้างรายได้จากช่องทางเดลิเวอรี่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ภาพรวมการเติบโตของตลาดธุรกิจเดลิเวอรี่ชะลอตัว ผ่านการขยาย โออิชิ คิทเช่น‘ (Oishi Kitchen) ซึ่งเป็น Hub ของการจัดส่งอาหาร ส่วนด้านสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแบรนด์โออิชิ อีทโตะ (Oishi EATO) แซนวิชและเกี๊ยวซ่า ก็สามารถเติบโตในช่องทางร้านค้าสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม่เช่นกัน” คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กล่าวเพิ่ม

                 

ทั้งนี้ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากงวดการดำเนินงานในวันที่ ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ มิ.ย. 2566 นอกจากนี้โออิชิยังคงพัฒนาด้านคุณภาพอย่างไม่      หยุดนิ่ง  ล่าสุดบริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เนื่องด้วยห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของบริษัทโออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด มีระบบการทดสอบคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043 และ ISO 17034

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top