โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ KTC รับบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 500 บาท

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ KTC รับบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 500 บาท

โค้ดส่วนลด-shopee

ลูกค้าใหม่ KTC รับบัตรน้ำมัน PT

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ KTC รับบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 500 บาท

⏰ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 15 ก.พ 67⏰ และได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 15 มี.ค. 67

รายละเอียดแคมเปญการแจก E-code PT ดังนี้ค่ะ:
•     รับ ส่วนลดน้ำมัน PT e-Coupon มูลค่า 500 บาท (จํานวน 1 ใบ) ผ่านแอป KTC Mobile สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต KTC (บัตรหลักใหม่) ผ่านช่องทางที่กำหนดของ Interspace (เฉพาะ publisher ที่ร่วมรายการ) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 และอนุมัติไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีการใช้จ่ายที่ใดก็ได้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้งและยอดรวม 12,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร
•     E-coupon จะถูกจัดส่งให้กับทางลูกค้า ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่บัตรฯได้รับอนุมัติและเป็นไปตามที่กำหนด
•     จำกัดจำนวน E-coupon รวม 60 สิทธิ์/แคมเปญ (หรือจนว่าสิทธิ์จะหมด)
•     E-coupon จะมีอายุ 60 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์
•     ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567
•     หมายเหตุ: ต้องดาวน์โหลดและสมัครใช้บริการแอป KTC Mobile ภายใน 30 วัน นับจากจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ เพื่อรับ e-Coupon

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top