แอ็กซอลตา เปิดตัวศูนย์อบรม Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี)

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

แอ็กซอลตา เปิดตัวศูนย์อบรม Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี)

หลักสูตรตอบโจทย์งานพ่นซ่อมสีรถยนต์

 

Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี) แพลตฟอร์มการเรียนรู้และอบรมหลักสูตรสีพ่นซ่อมรถยนต์มืออาชีพระดับโลก เปิดตัวแล้วใน 15 ภาษา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของศูนย์/อู่ซ่อมสีรถยนต์ต่างๆ ช่วยยกระดับความเป็นมืออาชีพและพัฒนาต่อยอดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยหลักสูตรฝึกอบรมระดับชั้นนำ (top-class) โดยเนื้อหาแต่ละหลักสูตรจะถูกปรับให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของผู้เข้ารับการอบรม โดยองค์ความรู้จากครูฝึกของทางบริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานพ่นซ่อมสีรถยนต์

 

Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี) ออกแบบเนื้อหาบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า มีความหลากหลาย บรรจุองค์ความรู้ทันสมัยล่าสุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงาน และเทคนิคการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการสาธิตนวัตกรรมที่เป็นเลิศจากทางบริษัทฯ ที่มาพร้อมกับหลักสูตรการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย จุดแข็งของ Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี) คือ มีความยืดหยุ่น สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ศูนย์ซ่อมรถยนต์ที่มีปริมาณงานมากและต้องการเติบโตในธุรกิจ สามารถออกแบบเนื้อหาการอบรมตามโจทย์ความต้องการของศูนย์ซ่อม นับเป็นแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับผู้ชำนาญการ

 

เนื้อหาที่ออกแบบได้ตามความต้องการเฉพาะ

Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี) มีเนื้อหาที่หลากหลาย สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม มีทั้งหลักสูตรสำหรับช่างมือใหม่ ช่างชำนาญการ ผู้จัดการศูนย์ซ่อม หรือแม้แต่เจ้าของศูนย์พ่นซ่อมก็ตาม โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไป อาทิเช่น หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพ หลักสูตรการใช้งานผลิตภัณฑ์และเทคนิคการใช้งานสำหรับช่างพ่น หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการสำหรับผู้จัดการศูนย์ซ่อม หลักสูตรการเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจและแข่งขันได้ในตลาด สำหรับเจ้าของศูนย์ซ่อม เป็นต้น

 

รูปแบบการอบรมมีความยืดหยุ่น

Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี) มีช่องทางการฝึกอบรมที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบออนไลน์ เพียงสร้างประวัติข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนการลงทะเบียน และเลือกความต้องการจาก 3 ตัวเลือก คือ การเรียนตัวต่อตัว การเรียนสดผ่านไลฟ์ และการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-learning)

 

การเรียนแบบตัวต่อตัว

จัดอบรมโดยครูฝึกที่มีประสบการณ์จากทางบริษัทฯ ผ่านทางศูนย์ฝึกอบรมแอ็กซอลตาที่มีอยู่ทั่วโลก มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับทุกขั้นตอนในกระบวนการซ่อมสี ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบตารางอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมในประเทศนั้น ๆ

 

การเรียนสดผ่านไลฟ์

เป็นวิธีการเรียนผ่านช่องทางการไลฟ์สด จากศูนย์ฝึกอบรมแอ็กซอลตาที่มีอยู่ทั่วโลก การเรียนผ่านไลฟ์สดจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเดินทาง สามารถตรวจสอบตารางอบรมได้ตามปฏิทินตารางการสอนของศูนย์ฝึกอบรมในแต่ละประเทศ เข้าถึงผู้ฝึกอบรมได้ง่าย เพียงคลิกลิงก์และลงทะเบียน ผู้เรียนสามารถถามคำถามและโต้ตอบกับผู้สอนได้ในระหว่างการเรียน

 

การเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-learning)

หลักสูตรการพ่นซ่อมสีรถยนต์ต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน เช่น การแต่งสี การซ่อมชิ้นงานพลาสติก สีพิเศษและระบบสีจริงต่างๆ จะถูกบรรจุไว้ในคลังความรู้ (Library) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง (E-learning) โดยหลักสูตรจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ และจะมีการเพิ่มเติมหลักสูตรใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มในอนาคตอยู่ตลอดเวลา

 

Axalta Academy (แอ็กซอลตา อะคาเดมี) เป็นคลังความรู้จบครบในที่เดียวสำหรับงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะหรือเพิ่มประสิทธิภาพเชิงธุรกิจ สร้างความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมอย่างเต็มศักยภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥7

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com