แพรนด้าฯ สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดประชุมออนไลน์ ติดตามผลดำเนินงานไตรมาส 1 /2563  

แพรนด้าฯ สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดประชุมออนไลน์ ติดตามผลดำเนินงานไตรมาส 1 /2563  

แพรนด้าฯ สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดประชุมออนไลน์ ติดตามผลดำเนินงานไตรมาส 1 /2563  

แพรนด้าฯ สนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม จัดประชุมออนไลน์ ติดตามผลดำเนินงานไตรมาส 1 /2563  

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมประชุมติดตามผลดำเนินงานไตรมาส 1  ประจำปี 2563 โดยเป็นการรายงานสถานการณ์การเงิน การบริหารกระแสเงินสด และรายงานแผนปฏิบัติงานจากแผนกลยุทธ์องค์กร ปี 2020 ในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ช่วงฟื้นตัว และการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับช่วงภาวะถดถอยในระยะยาว  ทั้งนี้จากวิกฤตดังกล่าว บริษัทฯ ได้คาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อองค์กรไว้ 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1.) ช่วงวิกฤต (Crisis) ตั้งแต่ เม.ย. – ก.ค. 63 2.) ช่วงฟื้นตัว (Recovery) ตั้งแต่ ส.ค. – ธ.ค. 63 3.) ช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ในปี 2564 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID19 คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอยอย่างน้อยอีก 18 เดือน ดังนั้นบริษัทจึงต้องปรับแผนธุรกิจเพื่อให้สามารถกลับมาใช้กำลังการผลิตได้เต็มที่ และเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญในการผลิตของบริษัทพร้อมกับได้อัตรากำไรขั้นต้นที่ต้องการ รวมทั้งต้องพัฒนาลักษณะธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบรับกับบรรทัดฐานใหม่ (New Normal) ที่กำลังเกิดขึ้น และทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป  โดยการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ด้วยการประชุมออนไลน์ เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ห่วงใยสุขภาพพนักงาน และให้ความร่วมมือเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ COVID-19  ณ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ กรุงเทพฯ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top