แบ่งปัน! สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม มอบหนังสือให้กับเรือนจำกลางคลองเปรม ส่งต่อความรู้สู่ต้องขัง

แบ่งปัน! สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม มอบหนังสือให้กับเรือนจำกลางคลองเปรม ส่งต่อความรู้สู่ต้องขัง

มอบหนังสือให้กับเรือนจำกลางคลองเปรม

แบ่งปันสำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม มอบหนังสือให้กับเรือนจำกลางคลองเปรม ส่งต่อความรู้สู่ต้องขัง

ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบหนังสือและสื่อความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและความรู้ทั่วไป รวมทั้งนิตยสารต่างๆ ให้กับเรือนจำกลางคลองเปรม ในโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมี คุณสมมาศ ศรีสุวรรณ นักทัณฑวิทยาชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขต 10 และคุณชัยศิริ โพธิ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้บริการที่มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขของเรือนจำ ในการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาหาความรู้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ณ สำนักหอสมุด อาคาร 11 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักหอสมุด #กรมราชฑัณท์ #DEK66

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top