แซดทีอีจับมือทรู คอร์ปอเรชั่น ชูนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อยกระดับโครงข่าย

แซดทีอีจับมือทรู คอร์ปอเรชั่น ชูนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อยกระดับโครงข่าย

แซดทีอีจับมือทรู คอร์ปอเรชั่น ชูนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อยกระดับโครงข่าย

แซดทีอีจับมือทรู คอร์ปอเรชั่น ชูนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อยกระดับโครงข่าย
5G ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น
 เผยโฉมเครือข่ายดิจิทัลล้ำสมัย พร้อมใช้งานในไทย
 คาดเสาสัญญาณแต่ละจุดสามารถประหยัดพลังงานได้มากถึง 3,820 kWh ต่อปี
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,910 กิโลกรัม จากการใช้นวัตกรรม
12TR UBR และโซลูชั่น PowerPilot
30 เมษายน 2567 กรุงเทพฯ ประเทศไทย – แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น (ZTE
Corporation) (0763.HK / 000063.SZ)
ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับโลก
ได้ร่วมมือกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม -เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ
1 ของไทย เปิดตัวเครือข่ายดิจิทัลล้ำสมัยสำหรับการใช้งานเพิ่มคุณภาพโครงข่าย
5G โดยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว
และสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ Customer – Centric Single Grid
Network ของทรู คอร์ปอเรชั่น
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ใช้จำนวนมากหันมาใช้โครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานมากยิ่งขึ้น
ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความตั้งใจที่จะบูรณาการโครงข่าย 5G
เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพของเครือข่าย
และความร่วมมือกับแซดทีอีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทรู
คอร์ปอเรชั่น ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยว
และส่งเสริมภาคธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การติดตั้งโครงข่าย 5G ที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ทำให้เกิดการบริโภคพลังงานที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
รวมถึงข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ดังนั้น
เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวที่มาพร้อมกับโครงข่าย 5G ทรู
คอร์ปอเรชั่น จึงร่วมมือกับแซดทีอี
เปิดการใช้งานอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอัลตราบรอดแบนด์ (UBR) รหัส 12TR
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว
รวมถึงการใช้โซลูชันประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI (PowerPilot)
โดยนวัตกรรมนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครือข่ายของทรูได้เป็นอย่างมาก
ด้วยจำนวนโมดูลต่อสถานีฐานที่ลดลงถึง 83% และน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ลดลง
60% ทรูจึงมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะด้วยเครือข่ายที่มีสมรรถนะสูงกว่าและคุณภาพที่เหนือกว่า
ด้วยนวัตกรรมสุดพิเศษภายใต้ความร่วมมือระหว่างทรูกับแซดทีอีนี้
คาดว่าเสาสัญญาณแต่ละจุดจะสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 3,820 kWh ต่อปี
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,910 กิโลกรัม จากการใช้นวัตกรรม
12TR UBR และโซลูชัน PowerPilot
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเน้นย้ำให้เห็นถึงความสามารถของยุทธศาสตร์ Customer –
Centric Single Grid Network ของทรู คอร์ปอเรชั่น
ในการสร้างผลกระทบที่ดีและยั่งยืนต่อวิถีชีวิตของคนไทย
รวมถึงการเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทยอีกด้วย
ความร่วมมือระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น กับแซดทีอีในครั้งนี้
นับเป็นหมุดหมายที่สำคัญของบริษัททั้งสองในการก้าวเข้าสู่อนาคตแห่งการเป็นองค์กรดิจิทัลอัจฉริยะ
ซึ่งจะนำพาโอกาสทางการเติบโตใหม่ ๆ มาสู่ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างสององค์กรในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ทรู
คอร์ปอเรชั่น สามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ
ทั้งทางด้านเครือข่ายและสิ่งแวดล้อม
พร้อมตอกย้ำถึงจุดยืนในฐานะผู้นำด้านโทรคมนาคม-เทคโนโลยี อันดับ 1 ของไทย
ผ่านการให้บริการที่มีมาตรฐานชั้นสูง
และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top