เอ๊กซ์เอ็ม จับมือมูลนิธิ EDF สนับสนุนโครงการ “My Future, My Dream Career project” ในโรงเรียน

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

เอ็กซ์เอ็มห่วงใยสังคม มอบทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการ “My Future, My Dream Career project” หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในฝันสำหรับเยาวชน ภายใต้การประสานงานและดำเนินงานโดยมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ให้โรงเรียนรวม 3 แห่ง ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต 4 โรงเรียนวัดทศทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และโรงเรียนบ้านท่าทองดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

โอกาสนี้ นายอภิชาติ สังขาว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ เป็นผู้แทนรับมอบเงินทุนสนับสนุนสำหรับโรงเรียนในโครงการ”My Future, My Dream Career project” หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในฝันสำหรับเยาวชน จากนางสาวสตาวรี่ มอร์ที (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอ็กซ์เอ็ม โดยมีนางสาวสุรีย์รัตน์ แจ่มประเสริฐ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มูลนิธิ EDF และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ร่วมถ่ายภาพด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษารวมถึงร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยการดำเนินงานของมูลนิธิเป็นที่ยอมรับจากองค์กรจากทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รวมถึงมีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง Line: @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥5

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com