เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการประชุม Town Hall Meeting Q2/2566


โค้ดส่วนลด shopee 6 เดือน 6

เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจ

เอสวีแอล กรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการประชุม Town Hall Meeting Q2/2566

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร เอสวีแอล กรุ๊ป นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงาน 3 กลุ่มธุรกิจของเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) – กลุ่มโลจิสติกส์, กลุ่มพร็อพเพอตี้ และกลุ่มฟู้ด ซิสเต็ม จัดประชุม Town Hall Meeting Q2/2566 เพื่อให้ 3 กลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานสนับสนุน ได้นำเสนอผลงานในไตรมาส 1 และแผนการดำเนินงานของไตรมาส 2 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน เอสวีแอล กรุ๊ป สำนักงานกรุงเทพฯ และสำนักงานอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในการประชุม

🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com