เอสวีแอล กรุ๊ป “สร้าง…คน ป่า พื้นที่สีเขียว” ชวนชุมชน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำเภอบางสะพาน

เอสวีแอล กรุ๊ป “สร้าง…คน ป่า พื้นที่สีเขียว” ชวนชุมชน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำเภอบางสะพาน

โค้ดส่วนลด-shopee

เอสวีแอล กรุ๊ป “สร้าง…คน ป่า พื้นที่สีเขียว” ชวนชุมชน ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้อำเภอบางสะพาน

นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพาน (คนกลาง) พร้อมผู้นำท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน นักเรียน ฯลฯ กว่า 70 คน เดินหน้าสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่าน Project “สร้าง…คน ป่า พื้นที่สีเขียว” ที่จัดโดยเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว โดยมีผู้บริหารเอสวีแอล กรุ๊ป นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด และ นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ พื้นที่ปลูกป่าวัดเขากะจิ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top