เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมสุขภาพคนไทย สนับสนุนน้ำดื่มในงาน “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมสุขภาพคนไทย สนับสนุนน้ำดื่มในงาน “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

โค้ดส่วนลด-shopee

เอสวีแอล กรุ๊ป ร่วมส่งเสริมสุขภาพคนไทย สนับสนุนน้ำดื่มในงาน “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ

นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบน้ำดื่มจากทีมสื่อสารองค์กร ในนามเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยเขตสุขภาพ 13 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยจังหวัดประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมชวนประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต พร้อมมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และให้ความรู้ในด้านต่างๆ ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทย ไร้สโตรค” (No Stroke for All Thais by New Gen) ณ สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top