เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2566 พร้อมแผนเดินหน้ารุกเส้นทางต่างประเทศ

เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2566 พร้อมแผนเดินหน้ารุกเส้นทางต่างประเทศ

เวียตเจ็ทเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2566 พร้อมแผนเดินหน้ารุกเส้นทางต่างประเทศ

 

(โฮจิมินห์, 4 พฤษภาคม 2566) – บริษัท เวียตเจ็ท จอยท์ สต๊อค จำกัด (Vietjet Aviation Joint Stock Company (HoSE: VJC)) เผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/2566 จากบริการเที่ยวบินภายในประเทศและการขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศ

 

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 เผยรายได้จากการปฏิบัติการบินของสายการบินเวียตเจ็ท (เวียดนาม) มูลค่าสูงถึง 12,880 พันล้านดอง (ประมาณ 553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะที่กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 168 พันล้านดอง (ประมาณ 7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 286% และ 320% ตามลำดับ โดยผลประกอบการจากรายได้เสริมนอกเหนือจากการจำหน่ายบัตรโดยสารอยู่ที่ 4,312 พันล้านดอง (ประมาณ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 33% ของรายได้ทั้งหมด

 

รายได้รวมของบริษัทและกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 12,898 พันล้านดอง (ประมาณ 554 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 173 พันล้านดอง (ประมาณ 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามลำดับ

 

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ให้บริการเที่ยวบินกว่า 31,300 เที่ยว โดยมีผู้โดยสารเกือบ 5.4 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 57% และ 75% ตามลำดับ จํานวนผู้โดยสารเทียบเป็นสัดส่วนต่อจํานวนที่นั่งของสายการบินฯ เฉลี่ยอยู่ที่ 85%

 

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของเวียตเจ็ท (เวียดเจ็ท) ในไตรมาสนี้รวมกว่า 14,800 ตัน เพิ่มขึ้น 20% เทียบกับปีก่อนหน้า

 

การขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศยังคงเป็นส่วนสำคัญกว่า 45% ของรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด และ 30% ของจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารทั้งหมด

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สินทรัพย์ของสายการบินฯ มีมูลค่ารวมกว่า 69,200 พันล้านดอง (ประมาณ 2.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1 ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.3 ซึ่งถือว่าอยู่ระดับที่ดีในอุตสาหกรรมการบิน

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมสูงถึง 1,053 พันล้านดอง (ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่รัฐ

 

ผลประกอบการดังกล่าวเป็นผลมาจากกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีของเวียตเจ็ท (เวียดนาม) ในช่วงเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในไตรมาสที่ 1/2566 สายการบินฯ ได้เปิดตัวเส้นทางบินใหม่ 10 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางบินภายในประเทศ 4 เส้นทางและเส้นทางบินระหว่างประเทศ 6 เส้นทาง ส่งผลให้ขณะนี้สายการบินฯ ให้บริการรวมทั้งหมดเป็น 105 เส้นทาง ประกอบด้วยเส้นทางบินภายในประเทศ 55 เส้นทางและเส้นทางบินระหว่างประเทศ 50 เส้นทาง

 

ตั้งแต่ต้นปี 2566 เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้เพิ่มความถี่ของเที่ยวบินที่เชื่อมต่อระหว่างฮานอยและโฮจิมินห์กับเมืองอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมครอบครัว รวมถึงเพิ่มเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยว

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) เดินหน้าขยายเส้นทางระหว่างประเทศเส้นทางใหม่จาก เวียดนาม สู่ อินเดีย คาซัคสถาน และออสเตรเลีย นอกจากนี้ สายการบินฯ เพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ในตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวในเวียดนาม

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการต้นทุนการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2566 มีทิศทางไปในเชิงบวก

 

เวียตเจ็ท (เวียดนาม) ได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสถัดไปและตลอดทั้งปี โดยรักษาสถานะผู้นำตลาด พร้อมกันนี้ สายการบินฯ ตั้งเป้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดต่างประเทศในปี 2566 เพื่อวิจัยและลงทุนในเส้นทางบินที่มีศักยภาพสูงพร้อมรุกเส้นทางใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

สายการบินฯ คาดว่าจะขยายฝูงบินเป็น 87 ลำ ให้บริการเที่ยวบิน 139,513 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ 25.7 ล้านคนในปี 2566

 

นอกจากนี้ เวียตเจ็ท (เวียดนาม) มีแผนนำเสนอบริการด้านการบริโภคบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซโดยมุ่งเน้นที่โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อยกระดับธุรกิจดิจิทัล มอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสาร โดยชั้นที่นั่งธุรกิจสกายบอส (SkyBoss Business) ที่เพิ่งเปิดตัวบนเครื่องบิน A330 และโปรแกรมสมาชิกสกายจอย (SkyJoy) ซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากผู้โดยสารส่วนใหญ่ โดยจำนวนผู้โดยสารบนชั้นที่นั่งธุรกิจสกายบอส (SkyBoss Business) มีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่สมาชิกสกายจอย (SkyJoy) มีจำนวนกว่า 3 ล้านคน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top