เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติผ่านโปรแกรม English Weekend School

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

เรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติผ่านโปรแกรม English Weekend School

ที่ ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ

weekend23_week-01.jpg

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาสัมผัสการเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ในบรรยากาศโรงเรียนนานาชาติ ผ่านโปรแกรม English Weekend School โปรแกรมการเรียนเสริมภาษาอังกฤษช่วงสุดสัปดาห์ เน้นการเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 20 คนต่อห้อง และมีครูผู้ดูแลถึง 2 ท่าน เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการสื่อสารที่ใช้ได้จริงผ่านกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และเสริมสร้างความกล้าในการสื่อสารของน้อง ๆ

3 จุดแข็งของโปรแกรม English Weekend School ที่ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ กรุงเทพฯ

weekend23_week-03.jpg
1. ห้องเล็ก ครูดูแลได้ทั่วถึง

1 ห้อง มีครู 2 ท่าน และ นักเรียน ไม่เกิน 20 คน ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กกว่าชั้นเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ และเกิดความไว้วางใจครูผู้สอนและกล้าสื่อสารเมื่อตัวเองเกิดความไม่เข้าใจ

2. ครูชาวต่างชาติที่มาพร้อมกับเทคนิคการสอนเฉพาะทาง

ด้วยหลักสูตรการสอนแบบ ESL (English as a Second Language) ที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งในชั้นเรียนเล็กๆ ของเรา นักเรียนต้องใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตลอดชั่วโมงการเรียน โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นผู้คอยแนะนำอย่างใกล้ชิด เน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับหลักพัฒนาการ ในสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะการคิดและลงมือทำผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ (Learning by Doing) ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

3. ผู้ปกครองรู้ความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของนักเรียน

ในโครงการ English Weekend School ทุก ๆ คอร์ส จะมีการนัดผู้ปกครองมาเพื่อพูดคุยกับครูผู้สอนเป็นการส่วนตัว เพื่อคอยอัพเดทพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน และแนะนำแนวทางการพัฒนาการเรียนภาษาที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนต่อไป

weekend23_week-02.jpg
ราคา และค่าใช้จ่าย

1 คอร์สเรียน 40 สัปดาห์/ปี (หรือประมาณ 10 เดือน)

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 36,000 บาท หรือจะแบ่งจ่าย 18,000 บาท/ 20 สัปดาห์

สามารถสมัครระหว่างคอร์สได้ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกสัปดาห์

weekend23_week-04.jpg
ตารางเรียน

เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ 9.00 – 12.00 น. หรือ ทุกวันอาทิตย์ 9.00 – 12.00 น.

สนใจสอบถามรายละเอียด

โทร. 02-513-0270 ต่อ 244 คุณจี

หรือ 081-494-2898 คุณแพท

หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.ststephen.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥8

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com