เปิดเส้นทางเรียนต่อเกาหลีดีกรีจากสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขความขัดแย้ง

เปิดเส้นทางเรียนต่อเกาหลีดีกรีจากสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขความขัดแย้ง

โค้ดส่วนลด-shopee

เปิดเส้นทางเรียนต่อเกาหลีดีกรีจากสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขความขัดแย้ง

มอบโอกาสและอนาคตสู่โอกาสการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

มหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน เกาหลี นำเสนอโปรแกรมการศึกษาที่ผสมผสานความเป็นเลิศทางวิชาการแบบอเมริกันเข้ากับประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในการแก้ไขข้อขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 25 พฤษภาคม 2567 – มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน วิทยาเขตเกาหลี (George Mason University Korea) เขตซองโด เมืองอินชอน ได้เปิดต้อนรับนักศึกษาสู่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรปรับปรุงใหม่ในระดับปริญญาโทร่วมกับสถาบัน Carter ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองหลักสูตรอยู่ในสาขาการวิเคราะห์และการระงับความขัดแย้ง (CAR)

หลักสูตรปริญญาตรีของ CAR ได้เน้นไปที่การพัฒนาตั้งแต่ด้านทักษะไปจนถึงภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำและเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หลักสูตรปริญญาตรีนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในทุกระดับของสังคมได้โดยไม่จำกัดสายงาน นอกจากนี้ หลักสูตรปริญญาโทของ CAR ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรองรับบัณฑิตจบใหม่ นักวิชาการระดับกลาง และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ โดยเสนอหลักสูตรที่ไม่เหมือนใครในการจัดการความขัดแย้งจากมุมมองของชาวเอเชีย โดยผสมผสานทักษะความเป็นผู้นำที่สำคัญและการฝึกอบรมเข้าด้วยกัน

ปัจจุบันโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้การเข้าถึงของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมและที่มีความแตกต่างทางภูมิหลัง ได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พบเจอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเกิดขึ้นจากการเปิดกว้างความทางความคิดและการแลกเปลี่ยนทางสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างและหลากหลาย อาทิ วัฒนธรรม เชื้อชาติ ประวัติศาสตร์ และการเมือง เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความรุนแรงจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจนเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งในอนาคต สังคมจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเฉพาะทางเพื่อเข้าไปจัดการกับความซับซ้อนที่กำลังเพิ่มทวีคูณไปอย่างรวดเร็วในโลกที่ ทุกคนติดต่อและเชื่องโยงเข้าหากันอย่างไร้พรมแดน

สถาบัน “Jimmy and Rosalynn Carter School for Peace and Conflict Resolution”(เดิมชื่อ School for Conflict Analysis and Resolution หรือ S-CAR) ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน ใกล้กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา มีที่ตั้งและโครงการต่างๆ ในเมืองอาร์ลิงตัน แฟร์แฟกซ์ และลอร์ตัน รัฐเวอร์จิเนีย รวมถึงที่วิทยาเขตเมสัน ประเทศเกาหลี ในเขตซองโด เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2014 ปัจจุบันโรงเรียนอยู่ในอันดับที่ 1 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในวงการผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสันติภาพ การบริหารความขัดแย้งและการพัฒนาภาวะผู้นำ หลักสูตร CAR นี้ถูกออกแบบเพื่อฟื้นฟูสภาวะของความขัดแย้งให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลักสูตร CAR ที่มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน วิทยาเขตเกาหลี ถือเป็นโครงการแรกในเอเชียตะวันออกที่มอบโอกาสให้กับนักศึกษาหลากหลายชนชาติไม่จำกัดเฉพาะในเอเชีย ซึ่งในเขตซองโดแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายชนชาติ ซึ่งอยู่ไม่ถึงสองชั่วโมงจากเมืองสำคัญต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง “Impact” ต่อโลกแห่งความเป็นจริง

นักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนที่ตรงความสนใจได้ 2 ทางเลือก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) ผสมผสานสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และความรู้ทางทฤษฎี เสริมด้วยประสบการณ์ภาคสนามและทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BS) สาขาการวิเคราะห์และการแก้ไขความขัดแย้ง เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์และการวิจัยเชิงสถิติ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และอาชีพที่ปรึกษา

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตที่ศึกษาวิทยาเขตซงโดนี้ จะได้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่เกาหลี 3 ปี และอีก 1 ปี ที่วิทยาเขตหลัก รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้นักศึกษาสามารถต่อยอดโอกาสในการทำงานไปสู่เมืองหลวงจากทั้งสองประเทศได้ เช่น กรุงโซลประเทศ เกาหลีใต้ หรือรัฐวอชิงตันที่อยู่ติดกันกับรัฐเวอร์จิเนีย ในประเทศสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาระดับปริญญาโทจะมีโอกาสเลือกเรียนวิชาต่างๆ ที่ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะทางสำหรับความเป็นผู้นำทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น การไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง ความขัดแย้งในองค์กร และความเป็นผู้นำในเอเชีย

นักศึกษาจะได้เรียนแบบผสมผสานทั้งออนไลน์/ออฟไลน์ รวมถึงชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว โดยจะเรียนในชั้นเรียนที่วิทยาเขต Mason Korea ในช่วงภาคเรียนฤดูที่ 1 และ 3 และเรียนออนไลน์กับคณาจารย์จากวิทยาเขตของสหรัฐอเมริกาในช่วงภาคเรียนที่ 2 และ 4

ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศและเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริง นอกจากนี้ทุกชั้นเรียนยังสอนโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์

โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ

บัณฑิตจากหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมสำหรับบทบาทในหลากหลายเส้นทาง ไม่จะเป็น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ให้คำปรึกษารอบด้าน ในกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย อาทิ ด้านการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์กรภาครัฐและเอกชน องค์ความรู้วิชาที่ครอบคลุมในหลักสูตร CAR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเป็นผู้นำและการไกล่เกลี่ยโดยมีหลักเหตุผลที่จำเป็น ทำให้บัณฑิตสามารถสร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้งนำไปสู่สันติภาพได้

เส้นทางสู่การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

หากคุณมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและใฝ่หาอาชีพที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในสังคมมนุษย์ หลักสูตร CAR ที่มหาวิทยาลัยจอร์จ เมสัน วิทยาเขตเกาหลี คือประตูสู่การเป็นตัวแปรสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งมั่นในการปลูกฝังความเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นำในอนาคตให้พร้อมรับมือกับความซับซ้อนในทุกระดับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top