เปิดเทอมแล้ว สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูวิทย์ คณิต เทคโนโลยี

เปิดเทอมแล้ว สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูวิทย์ คณิต เทคโนโลยี

โค้ดส่วนลด-shopee

เปิดเทอมแล้ว สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรีคู่มือครูวิทย์ คณิต เทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี คู่มือครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบครันทุกระดับชั้นคลิกที่ คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/teacherguide2560

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top