เปิดวาร์ป อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ ตัวจริงด้าน Interior Design สู่ “นักปั้นเด็ก” สถาปัตย์ SPU

เปิดวาร์ป อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ ตัวจริงด้าน Interior Design สู่ “นักปั้นเด็ก” สถาปัตย์ SPU

อาจารย์สาวสุดสวย

เปิดวาร์ป อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ ตัวจริงด้าน Interior Design สู่ “นักปั้นเด็ก” สถาปัตย์ SPU

วันนี้จะขอนำทุกท่านไปเปิดวาร์ปกับบ อาจารย์สาวสุดสวยมากความสามารถ “อาจารย์นัท” หรือ ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงได้รับฉายาว่า “นักปั้นเด็ก”

สอนให้ #DEKสถาปัตย์ เป็นนักออกแบบที่ดี

อ.นัท : ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำ ได้ทำงานด้าน Interior Design ออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย ร้านอาหาร สำนักงาน รวมไปถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบเว็บไซต์ Logo และงานกราฟิกต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สายวิชาชีพก็ยังแบ่งเวลาไปทำงานออกแบบอยู่บ้าง โดยจัดเวลาไม่ให้กระทบกับงานสอน และงานบริหารที่เป็นงานหลัก เพราะการจะสอนนักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักออกแบบที่ดีได้ อาจารย์ก็ควรพัฒนาตนเอง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพควบคู่กันไปด้วย ต้องอัพเดทความรู้และแนวโน้มของการออกแบบให้ทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงเรื่องของวัสดุ และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง และนวัตกรรมใหม่ๆ

ตัวจริงด้านงานเต็กสู่ฉายา นักปั้น ประจำคณะ

อ.นัท : เรามีความเชื่อว่าทุกคนพัฒนาได้ ทำให้เข้าใจเด็กๆ ที่มีพื้นฐานติดตัวมาแตกต่างกัน บางคนมีพรสวรรค์ แต่บางคนต้องใช้พรแสวง ดังนั้นเวลาสอนนักศึกษาจึงไม่ได้เลือกปฏิบัติว่าจะดูแลเพียงเด็กเก่ง แต่อาจารย์จะเป็นโค้ชแนะแนวทางให้กับนักศึกษาแต่ละคนพัฒนาไปในแบบที่เค้าเป็น สามารถปั้นนักศึกษาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในระดับท็อปของห้อง หรือเด็กที่อยู่หลังห้องมาตลอด ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกัน ด้วยการผลักดันนักศึกษาร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้พบกับตัวจริงในสายงานออกแบบ ที่สำคัญคือ การเดินออกจากเซฟโซนของตนเอง การแข่งขัน ความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ทำให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้เร็วมากขึ้น ลูกศิษย์ของเราส่วนใหญ่จึงมีงานทำ หลังจากการประกวดแบบ หรือถูกทาบทามให้เข้าทำงานไว้ก่อนจบการศึกษาเลยค่ะ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

อ.นัท : รางวัลจากงาน Nippon paint Young Designer Awards การแข่งขันประกวดแบบในระดับนานาชาติกับอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาของเราได้เข้าประกวดในระดับประเทศก่อน จนได้รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยบินไปประกวดถึงต่างแดนส่วนตัวอาจารย์เองก็ได้รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษายอดเยี่ยม เรียกว่าปีนั้น เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยอาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ช ช่วยกันวางแผนและเตรียมงานนอกเหนือจากเวลาเรียน ให้กำลังใจกันตลอดระยะเวลา 2 เดือน ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัล Honorary Mention Winner เป็นรางวัลที่อาจารย์ภูมิใจมากกับความสำเร็จของลูกศิษย์ที่ไม่เพียงแต่การสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โมเดลการเรียน #Dekเต็ก SPU

อ.นัท : คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU มีการเรียนการสอน 2 แบบ คือ เรียนตามแผนการเรียนปกติที่จะมีตารางเรียนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ กับ การเรียนแบบ Block ที่จะเรียนทีละรายวิชาไม่ต้องสลับไปเรียนวิชาอื่น และเมื่อจบรายวิชาที่หนึ่งก็จะต่อด้วยรายวิชาที่ 2 ที่เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาในภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้มีเนื้อหาทฤษฎีและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันไป ลดภาระงานทั้งในชั้นเรียน และการบ้าน ทำให้นักศึกษาเข้าใจบทเรียน และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สกิลที่นักศึกษาจะได้ไปแบบจุกๆ พร้อมลุยงานจริง!

อ.นัท : สำหรับการเรียนสาขาวิชาการออกแบบภายใน ใช้เวลาเรียน 4 ปี โดย ชั้นปีที่ 1 เป็นการปูพื้นฐานด้านการออกแบบภายใน องค์ประกอบศิลปะ และเครื่องมีอที่จะช่วยในการนำเสนองานอย่างง่าย เมื่อจบปี 1 จะสามารถทำ Presentation เพื่อการนำเสนอ และออกแบบภายในที่พักอาศัยได้

ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาสามารถออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดเล็กได้ โดยมี Skill ในการใช้เครื่องมือเพื่อการนำเสนองานที่หลากหลายมากขึ้น เข้าใจในเรื่องของโครงสร้างและวัสดุตกแต่งภายใน

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะสามารถออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม สปา Co-working space รวมถึงงานออกแบบนิทรรศการได้ มี Skill ในการออกแบบและนำเสนองานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้ระหว่างที่เรียนในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 นักศึกษาหลายคนก็สามารถใช้เวลาว่างระหว่างเรียนในการรับงานนอก เช่น งานตกแต่งห้องในคอนโดมีเนียม งานออกแบบร้านกาแฟ งานจัดพร๊อบร้านอาหาร งานออกแบบงานกราฟิก หรือแม้กระทั่งงานทำคลิปวีดีโอ งานตัดต่อได้ เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

ชั้นปีที่ 4 เป็นช่วงของการทำ Thesis หรือศิลปนิพนธ์การออกแบบภายใน นักศึกษาสามารถเลือกโครงการในแนวทางที่ชอบ ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล มีกระบวนการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนและสร้างแนวคิดในการออกแบบที่สร้างสรรค์ได้ พร้อมที่จะจบออกไปทำงานออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างมืออาชีพ

ฝากถึงนักศึกษา “รุ่นใหม่”

อ.นัท : การเรียนสถาปัตย์ไม่ใช่เรื่องยากเลย ขอแค่มีความชอบ มีความตั้งใจ ที่คณะเราจะมีโครงการติวความถนัดให้กับน้องๆ ม.ปลาย ในช่วงก่อนเข้ามาเรียน และเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว เราก็จะมีโครงการติวความรู้ในช่วงก่อนเปิดเทอมเพื่อปรับพื้นฐานการวาดเส้น และให้ความรู้ด้านการออกแบบเบื้องต้น ซึ่งจะมีอาจารย์ และรุ่นพี่ดูแลอย่างใกล้ชิด และถ้าอยากเพิ่มเติมความรู้ในด้านไหน ก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลา น้องๆ คนไหนสนใจมาค่อยๆ เรียนรู้ที่ SPU ไปด้วยกันนะคะ

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สถาปนา53ปีศรีปทุม #คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาการออกแบบภายใน #เต็กสุดขอบ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top