เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

โค้ดส่วนลด-shopee

เปิดผลสำเร็จ 20 ปี OKMD จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร(กลาง) ผู้อำนวยการ OKMD จัดงาน “20 Years of Thailand Knowledge Creation: Past and Future” ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการดำเนินงาน ฉายภาพความสำเร็จ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต จากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่จะเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะที่ให้ความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย ขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศภายในปี 2570 บน ถ.ราชดำเนิน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่สี่จากซ้าย) สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน (ที่สี่จากขวา) สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้อำนวยการ OKMD Museum Siam นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสภาสถาปนิก ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา (ที่สามจากซ้าย) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา กรรมการ OKMD และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง ดร.คณิศ แสงสุพรรณ (ที่สามจากขวา) อดีตประธานกรรมการ OKMD ให้เกียรติร่วมงาน ณ ณ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

###

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1.ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการ OKMD

2.นางสาวชนัญญา เตชจักรเสมา วิว Point of View

3.ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา กรรมการ OKMD และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักพัฒนาสมอง

4.พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

5.ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD

6.พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้อำนวยการ OKMD Museum Siam นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสภาสถาปนิก

7.ดร.คณิศ แสงสุพรรณ อดีตประธานกรรมการ OKMD

8.นายอดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย (TRAFS)

9.นายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการ OKMD และ ผู้อำนวยการ Museum Siam

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top