เปิดตลาดปล่อยของ! DEK SBS SPU โชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์ มุ่งส่งเสริมการเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่าน SBS Market Fair #4 Love the Earth Station

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

เปิดตลาดปล่อยของ! DEK SBS SPU โชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์ มุ่งส่งเสริมการเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่าน SBS Market Fair #4 Love the Earth Station

ผ่านไปแล้ว สำหรับกิจกรรมงานเปิดตลาด SBS Market Fair #4 DEKบริหาร รักช็อป รักชิม รักษ์โลก Love the Earth Station ตลาดแฟร์ที่เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาบริหารธุกิจ SPU ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเปิดร้านค้า เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่สนใจได้ ร่วม ชิม&ช้อป สินค้าที่มีคุณภาพมากมายจากนักธุรกิจรุ่นเยาว์

ในการนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเดินชม ชิม ช็อป ร้านค้าต่างๆ ที่นักศึกษาได้นำอาหารและสินค้าต่างๆมากมายมาไว้บริการ โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ SPU ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆภายในงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการฯดังกล่าวได้จัดขึ้น สำหรับเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา SBS SPU ได้แสดงศักยภาพในการดำเนินอาชีพธุรกิจส่วนตัวและเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่อไป

#YouDreamItYouOwnIt #SBSDigitalEntrepreneur #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SBS #SPU #SripatumUniversity #SripatumBusinessSchool

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥0

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com