เทเวศประกันภัย รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2022

เทเวศประกันภัย รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2022

เทเวศประกันภัย รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2022

นางเอมอร จิรเสาวภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 “e-Claim Awards 2022” โดยได้รับเกียรติจากนางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้แทนมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี นนทบุรี

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top