“เด็กล้ำ!” นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Paper ผลงานนวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบส สุดยอดแห่งความยั่งยืน

นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

“เด็กล้ำ!” นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Paper ผลงานนวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบส สุดยอดแห่งความยั่งยืน

“เด็กล้ำ!” นักศึกษา SE SPU คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Paper ผลงานนวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบส สุดยอดแห่งความยั่งยืน

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2567 – มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคภูมิใจนำเสนอความสำเร็จของนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายณัฐกิตติ์ ทองคำ และ นางสาวทักษพร สุกิจญาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Best Paper) ประเภทบทความนวัตกรรมด้านความยั่งยืน จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบสจากขนุนอ่อน และต้นอ่อนทานตะวันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคในกลุ่ม NCDs” ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นผู้มอบรางวัลแก่นักศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มอบของที่ระลึก ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และรองชนะเลิศอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับผลงานวิจัย “นวัตกรรมเนื้อสัตว์แพลนต์เบสจากขนุนอ่อน และต้นอ่อนทานตะวันสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคในกลุ่ม NCDs” มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เนื้อสัตว์แพลนต์เบสจากขนุนอ่อนและต้นอ่อนทานตะวัน อุดมไปด้วยโปรตีน ไฟเบอร์ และสารอาหารสำคัญ ช่วยลดความเสี่ยงของโรค NCDs ต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมอาหาร

รางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษา SE SPU ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ พัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็น เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่ท้าทาย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษา และขอแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้

#คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ #เจ้าของธุรกิจ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SE #SESPU #SPU #YoungCEO #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top