เด็กดี ม.ศรีปทุม! คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น InCIT and NCIT 2023

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

เด็กดี ม.ศรีปทุม! คว้ารางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น InCIT and NCIT 2023

ร่วมชื่นชม! มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววราลี หมื่นจิตร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัล นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จากสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (International (InCIT) & National (NCIT2023) on Information Technology เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ โดยมี ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ITSPU #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #InCIT and NCIT 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥0

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com

ใส่ความเห็น