เด็กซ์ซอนผู้ตรวจสอบโครงสร้างเรือ ส่งมอบงานตรวจสอบเรือ USA

เด็กซ์ซอนผู้ตรวจสอบโครงสร้างเรือ ส่งมอบงานตรวจสอบเรือ USA

โค้ดส่วนลด-shopee

เด็กซ์ซอนผู้ตรวจสอบโครงสร้างเรือ ส่งมอบงานตรวจสอบเรือ USA
ด้วยมาตรฐานสากลโลกหนึ่งเดียวในไทย

บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือDEXON บริษัทผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรม และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เด็กซ์ซอนให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างเรือด้วยเทคนิคการโรยตัว และ การทำตรวจสอบระยะไกลโดยการใช้กล้อง ซึ่งสามารถทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจเรือของสมาคมสามารถเห็นสภาพโครงสร้างหน้างานเหมือนเช่นวิศวกรตรวจสอบของ Dexon โดยไม่ต้องเข้าพื้นที่อับอากาศ (Rope Access & Remote Visual Inspection Technic) ซึ่งเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และได้รับการรับรองจาก สมาชิกของ IACS ซึ่งสมาคมจัดชั้นเรือระดับสากล เด็กซ์ซอนส่งมอบงานตรวจสอบโครงสร้างเรือสัญชาติอเมริกา อายุกว่า 30 ปี ด้วยเทคนิคตามมาตรฐานระดับสากล
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เด็กซ์ซอนได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการตรวจสอบโครงสร้างเรือ เพื่อให้แน่ใจว่าเรือทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบจากเด็กซ์ซอน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตรงตามภารกิจทางทะเล ทั้งชายฝั่งและนอกชายฝั่งด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด เด็กซ์ซอนในฐานะผู้ให้บริการการตรวจสอบโครงสร้างเรือด้วยเทคนิคการโรยตัวที่ได้รับการอนุมัติ และรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ด้วยเทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกเพื่อการตรวจสอบ (Rope Access) ในการทำงานร่วมกันกับสมาคมดังกล่าวซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่สมาคมที่ประเทศไทยอนุญาต ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีคุณสมบัติเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ (recognized organizations) ตาม resolution MSC.349 (92) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) สามารถทําหน้าที่ตรวจเรือตามข้อกำหนด
ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ เด็กซ์ซอนมีผลงานตรวจสอบเรือทั้งในไทยและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี ส่งมอบงานให้แก่ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 30 ลำ ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญการเฉพาะทางสัญชาติไทย 100% ด้วยความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของบุคลากรที่มีฝีมือและได้มาตรฐานสากล ร่วมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบงานบริการที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม เด็กซ์ซอนจะเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบโครงสร้างเรือให้ทัดเทียมในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง และตลอดไป ”

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top