เจ๋งสุดๆ!! DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภททีมยอดโลหิตสูงสุด การประกวดรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

เจ๋งสุดๆ!! DEK ดิจิทัลมีเดีย SPU คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภททีมยอดโลหิตสูงสุด การประกวดรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา

ยกนิ้วให้! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย SP รหัส A0912 ทีม Volunteer Life มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐณิชา เกียรติสิริศรศรี ,นางสาวพิชญาพร พรหมจำปา ,นางสาวกนกทิพย์ ตรงชื่น ,นางสาววรัญญา ดีพิชัย ,นางสาวธัญชนก นิลใบ ,นายบารมี ศรีสมาน ,นางสาวศศิมา เตชะนัง ,นายนพคุณ น่วมโพธิ์ ,นายเมฆา วิลาส ,นายชาญชัย พลปัฐพี โดยมี อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ Mentor นักธุรกิจจิตอาสา : นางสาวสุภาพรรณ เยี่ยมชัยภูมิ CEO แบรนด์ White Prestige ในโอกาสที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภททีมยอดโลหิตสูงสุด (ยอดโลหิตที่ได้ 274,950 ซีซี) จากการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ในกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา โครงการเต็มใจ

ทั้งนี้ น้องๆทีม Volunteer Life มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ชนะเลิศการประกวดประเภทยอดบริจาคโลหิตสูงสุด จะได้เข้าเฝ้าและรับรางวัลถ้วยพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติบัตรเชิดชูความสามารถ พร้อมทั้งได้รับรางวัลเป็นทริปท่องเที่ยวดูงานศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 5 วัน 3 คืน กำหนดให้มีการเดินทาง ต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ ผู้เข้าประกวดในทีม ไม่เกิน 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และ Mentor 1 คน และได้รับเชิญเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเพ็นนินซูลา กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเข้ารับรางวัลในงานหยั่งรากสู่ความยั่งยืนของมูลนิธิดั่งพ่อสอน ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 นี้ด้วย

#SPU #คณะดิจิทัลมีเดีย #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #รางวัลถ้วยพระราชทาน #รางวัลยอดบริจาคโลหิตสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥3

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com