อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards”

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards”

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards”

ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ทั่วประเทศ ยกระดับบริการทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2023” ปีที่ 14 รางวัลแห่งเกียรติยศการันตีการบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด หวังยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการตามกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “บริการทางการแพทย์ของประเทศไทยนับได้ว่ามีคุณภาพและมาตรฐานในอันดับต้นของโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และนวัตกรรมในโรงพยาบาลของไทยอย่างมาก อลิอันซ์ อยุธยา จึงมุ่งมั่นในการมอบบริการเป็นเลิศ ยกระดับการให้บริการด้านการคุ้มครองสุขภาพ รางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2023″ ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกโรงพยาบาลในเครือฯ ร่วมสร้างมาตรฐานการดูแลด้านการแพทย์และการบริการให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุดตามกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง”

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ประสบความสำเร็จในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ได้รับคะแนน NPS Score ใช้วัดความพึงพอใจลูกค้าอยู่ในระดับ Loyalty Leader ความสำเร็จนี้ เกิดจากการทำงานของหลายฝ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืองานบริการจากโรงพยาบาลเครือข่าย อลิอันซ์ อยุธยา แคร์ กว่า 500 แห่งทั่วประเทศที่ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาบริการเพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

สำหรับการประกาศผลรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2023 จะมอบให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์อยุธยาแคร์ ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ประเภท โดยในแต่ละประเภทรางวัล บริษัทฯ ได้แบ่งโรงพยาบาลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B ตามจำนวนผู้ป่วยใน ตลอดปี 2023 โดยปีนี้ มีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 6 โรงพยาบาล ดังนี้

1. Allianz Ayudhya Best Medical Excellence Award – รางวัลการบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม

มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีการบริหาร การบริการ และมีความเหมาะสมในทางการแพทย์ยอดเยี่ยม โรงพยาบาลที่มีผลรวมคะแนนการตรวจรักษาและมีความเหมาะสมในการให้บริการทางการแพทย์สูงสุด โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลได้แก่

§ กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

§ กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท 1

2. Allianz Ayudhya Best Collaboration Award – รางวัลความร่วมมือและการประสานงานทางการแพทย์ยอดเยี่ยม

มอบให้กับโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานด้านต่าง ๆ กับ อลิอันซ์ อยุธยา อย่างดีที่สุด ซึ่งรวมถึงการบริการทางการแพทย์ การตรวจรักษาของโรงพยาบาล และความความพึงพอใจ ของลูกค้า

§ กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาล ไทยนครินทร์

§ กลุ่ม B ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. Allianz Ayudhya Best Utilization Management Award: รางวัลการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ยอดเยี่ยม

มอบให้กับ โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม คุ้มค่า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ

§ กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

§ กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพขอนแก่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรางวัลพิเศษ อีก 3 รางวัล ได้แก่

1. Best UR Team รางวัลทีมบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม มอบให้กับ ทีมงานโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการประสานงาน และความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ด้าน การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่จำเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า อย่างดีเยี่ยม

§ กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท

§ กลุ่ม B ได้แก่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. Best Discharge team: รางวัลทีมบริหารจัดการ Hospital Discharge ยอดเยี่ยม มอบให้กับทีมงานโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานการกลับบ้านของลูกค้าที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ

§ กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาล วิชัยยุทธ

§ กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาล กรุงเทพหัวหิน

3. Best Medical Cooperation team: รางวัลทีมประสานงานความร่วมมือทางการแพทย์ยอดเยี่ยม มอบให้กับทีมงานโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือการประสานงานด้านการตลาดทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการโปรโมทแคมเปญสุขภาพ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ

§ กลุ่ม A ได้แก่ โรงพยาบาล พญาไท 2

§ กลุ่ม B ได้แก่ โรงพยาบาล ศรีสวรรค์

โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และโอกาสทางธุรกิจกับ อลิอันซ์ อยุธยา และขอขอบคุณโรงพยาบาลในเครือฯ ทั่วประเทศ ที่ร่วมพัฒนาบริการเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและในอนาคตไปด้วยกัน

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top