หลักสูตรออนไลน์ “Designing Your Family Business” ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

หลักสูตรออนไลน์ Designing Your Family Business

หลักสูตรออนไลน์ “Designing Your Family Business” ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุกิจครอบครัวในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างธุรกิจไทย ต้องการให้ธุรกิจครอบครัวไทยแข็งแกร่งมั่งคั่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้จัดงานขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ “Designing Your Family Business” ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้ เพื่อทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับมุมมองธุรกิจครอบครัวให้มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยให้ปลดล็อคและสามารถออกแบบธุรกิจครอบครัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ธุรกิจครอบครัวสามารถดำเนิน ได้อย่างเป็นมืออาชีพและยั่งยืนต่อไป งานนี้…ห้ามพลาด! ผู้เข้าเรียนจะได้ กำหนดการเรียนออนไลน์ เริ่มวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2564 สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ –  14 มกราคม 2464 อ่านรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่ : https://zhort.link/jsf  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel.  0638589865  Emailinfo.famzgroup@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥191

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com