ส่อง! DEK SITI SPU ปักหมุด เรียนรู้ความยั่งยืน ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ส่อง! DEK SITI SPU ปักหมุด เรียนรู้ความยั่งยืน ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ส่อง! DEK SITI SPU ปักหมุด เรียนรู้ความยั่งยืน ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และอาจารย์รณิดา นุชนิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach) นำทีม DEKSITI #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าศึกษาเรียนรู้ นิทรรศการเพื่อความยั่งยืน ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2023 เป็นอีกครั้งกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาโครงการ Final Project ซึ่งการเรียนรู้ในวันนี้เป็นการ Coaching กับโค้ชประจำกลุ่มนอกสถานที่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้อง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน SDGs หมุดหมายสำคัญของโลกและธุรกิจ โดยภายในงานนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ สัมภาษณ์ เข้าร่วมฟังเสวนาและกิจกรรมสันทนาการในแต่ละ zone พร้อมรับโจทย์จากอาจารย์ในรายวิชา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

#SX2023 #SPU #SITI #SPUSE #คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top