ส่งออกไทย ก้าวทันโลก เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการปั้นแบรนด์สินค้าไทยผงาดในตลาดโลก

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

พาณิชย์–DITP คิกออฟ Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการปั้นแบรนด์สินค้าไทยผงาดในตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดตัวโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ติวเข้มผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจสู่ตลาดการค้าในต่างประเทศ ผ่านเวทีเสวนา 4 ครั้ง วิเคราะห์เจาะลึกถึง 4 หัวข้อ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 คิกออฟครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ” ระดมกูรูบ่มเพาะองค์ความรู้ แชร์กลยุทธ์ปั้นแบรนด์ไทยอย่างไรให้ปัง! ในเวทีระดับโลก

30 พฤษภาคม 2566 – สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์
สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ” โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook live สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อสร้างองค์ความรู้แนวโน้มทางการค้าของโลกยุคใหม่แก่ผู้ประกอบการไทย ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในการเร่งปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องทางการค้า การเพิ่มโอกาสการส่งออกจากการสร้างแบรนด์สินค้าให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดเสวนาให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยในรูปแบบ Hybrid Seminar ทั้งในระบบ Online และ Onsite รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566

สำหรับงานเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทย
ในตลาดต่างประเทศ” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกการสร้างแบรนด์ไทยให้โดดเด่นและสอดรับกับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ โดยประเด็นเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ การพัฒนาแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ในตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาแฟชั่นแบรนด์ไทยในตลาดต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมวิเคราะห์เจาะลึก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเคล็ดลับให้ผู้ประกอบการไทยในการเจาะตลาดการค้าในต่างประเทศ

“สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งมั่นยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ด้วยการเร่งปรับตัว ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันกระแสเมกะเทรนด์ โดยมุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ เตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์และสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ และผลักดันแบรนด์สินค้าไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Moving forward รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 800 ราย” นายภูสิต กล่าว

สำหรับการจัดงานเสวนา “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” อีก 3 ครั้ง ประกอบด้วย

ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในตลาดต่างประเทศ” ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าทั้งแบบ Onsite เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากโครงการฯ และแบบร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/3Hz4E3G

ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โอกาสการพัฒนาสินค้า Future Food เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ” ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า ทั้งแบบ Onsite เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากโครงการฯ และแบบร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/3BvfrIT

ครั้งที่ 4 หัวข้อ “กลยุทธ์การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์ในต่างประเทศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าทั้งแบบ Onsite เพื่อรับของที่ระลึกสุดพรีเมียมจากโครงการฯ และแบบร่วมงานออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ได้ที่ https://bit.ly/3BzkeZQ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมอบรมฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095-923-0638

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com