สสวท. เติมพลังครูออกแบบและเทคโนโลยี อบรมฟรี

สสวท. เติมพลังครูออกแบบและเทคโนโลยี อบรมฟรี

โค้ดส่วนลด-shopee

สสวท. เติมพลังครูออกแบบและเทคโนโลยี อบรมฟรี

“จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เน้นปฏิบัติจริง และการใช้ AI

เพื่อวัดและประเมินผล”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจอบรม “การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติจริงและการใช้ AI เพื่อการวัดและประเมินผล” ผ่านโปรแกรม Zoom อบรมวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. สมัครฟรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เฟซบุ๊ก ออกแบบและเทคโนโลยี สสวท. https://www.facebook.com/dtthailand ลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 โดยกรอกใบสมัครที่ลิงก์ https://forms.gle/9NhFU5JGYKEvQRyB7 สอบถามอีเมล suboon@ipst.ac.th

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย Workshop การจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีที่เน้นการปฏิบัติจริง แบ่งห้องเป็น 5 ย่อยคือห้อง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 และ ม.5 โดยสามารถเลือกได้ 1 ห้องเท่านั้น และ Workshop การใช้ AI เพื่อการวัดและประเมินผล

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd

Leave a Reply

Back To Top