สสวท. เชิญครูอบรมใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

สสวท. เชิญครูอบรมใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

โค้ดส่วนลด-shopee

สสวท. เชิญครูอบรมใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยสาขาประเมินผลทางการศึกษา เชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจด้านการประเมิน PISA หรือระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สมัครอบรม “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” อบรมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 ชั่วโมงเรียน 7 ชั่วโมง สมัครแล้วอบรมได้เลยที่ https://ipst.me/OnlineCourse2_PISAitems สอบถามหลักสูตรอบรมที่อีเมล ea.training@ipst.ac.th สอบถามระบบอบรมครู สสวท. ที่อีเมล teacherpd@ipst.ac.th

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top