สสวท. พาทำความเข้าใจ “ร่องรอยดิจิทัล” คืออะไร ทำไมควรรู้เท่าทัน

สสวท. พาทำความเข้าใจ “ร่องรอยดิจิทัล” คืออะไร ทำไมควรรู้เท่าทัน

โค้ดส่วนลด-shopee

สสวท. พาทำความเข้าใจ “ร่องรอยดิจิทัล” คืออะไร ทำไมควรรู้เท่าทัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พาน้องๆไปรู้รอบตอบโจทย์ทันโลกกับ คลังภาพสื่อการเรียนรู้หัวข้อ “ร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint )” ร่องรอยที่ผู้ใช้กระทำการต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้งานอัปโหลดข้อมูลส่วนตัว ไฟล์งาน รูปภาพในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ การใช้งานสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งร่องรอยดิจิทัลนี้เองที่สามารถบอกให้ผู้อื่นทราบถึงสิ่งที่เราชอบ สิ่งที่สนใจ และสิ่งที่อยากทำได้ รวมทั้งไขข้อกังขาถึงความสำคัญของร่องรอยดิจิทัล ทำไมเราจึงควรระมัดระวังและป้องกัน สื่อการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี คลิกเลยที่คลังความรู้ SciMath สสวท. https://www.scimath.org/image-technology/item/13117

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top