สสวท. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ

สสวท. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ

โค้ดส่วนลด-shopee

สสวท. ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ

สร้างแกนนำยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทย์คณิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยากต่อการจัดการเรียนรู้ และหลักสูตรผู้แนะนําการเรียนรู้ โดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ร่วมอบรมจำนวน 115 คน เพื่อสร้างแกนนำถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้นิสิต นักศึกษา ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567

การอบรมครั้งนี้ดำเนินการต่อเนื่องภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่าง สสวท. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่เน้นเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ พัฒนากระบวนการผลิตครูให้มีความสมดุลทั้งคุณภาพและคุณธรรม รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคตและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากร ครูของท้องถิ่นและประเทศ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top