สสวท. จัดงาน 40 ปี ทุนพสวท. สร้างกำลังคนพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยั่งยืน

สสวท. จัดงาน 40 ปี ทุนพสวท. สร้างกำลังคนพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยั่งยืน

โค้ดส่วนลด-shopee

สสวท. จัดงาน 40 ปี ทุนพสวท. สร้างกำลังคนพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยั่งยืน

ครู นักเรียน ผู้สนใจสมัครฟังบรรยายได้ถึง 10 ก.ค.นี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานครบรอบ 40 ปี ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ภายใต้แนวคิด “การสร้างกำลังคน พสวท. เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ หัวข้อน่าสนใจ นิทรรศการเกี่ยวกับทุน พสวท.และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจําปี 2567 ครู นักเรียน ผู้สนใจ ดูรายละเอียดกำหนดการพร้อมลงทะเบียนสมัครออนไลน์เข้าฟังบรรยายและการเสวนา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2567 ที่ https://www.ipst.ac.th/40thdpst สอบถามที่เฟซบุ๊ก DPST Center ที่ https://www.facebook.com/dpstcenter

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top