สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สร้างฝายชะลอน้ำ 10 แห่ง สร้างประโยชน์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน” โดยร่วมกับอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 ฝาย ใน 3 พื้นที่ตำบลหลัก ได้แก่ ต.ร่อนทอง ต.ชัยเกษม และ ต.ทองมงคล เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ในฐานะประธานโครงการฯ ให้เกียรติรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥14

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com