สยามคูโบต้า มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ 3 มูลนิธิฯ

สยามคูโบต้า มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ 3 มูลนิธิฯ

โค้ดส่วนลด-shopee

สยามคูโบต้า มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ 3 มูลนิธิฯ
ในวาระครบรอบ 45 ปี สยามคูโบต้า

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นำโดย นายอำนวย อภิชัยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของพนักงาน ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน บุคคลทั่วไป และบริษัทสยามคูโบต้า ให้แก่องค์กรการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 45 ปี รวมมูลค่า 1,140,000 บาท โดยมี นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา นางมลินี สนธิไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันมะเร็ง และนางปรีดา เชื้อรัตนพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุน/กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ พร้อมคณะเข้ารับมอบ ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด นวนคร เมื่อเร็วๆนี้

จากซ้ายไปขวา

1. นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บริหารภาพลักษณ์องค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

2. นายสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

3. นายอำนวย อภิชัยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

4. นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ประธานมูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

5. นางมลินี สนธิไชย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสถาบันมะเร็ง

6. นางปรีดา เชื้อรัตนพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุน/กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top