สถาบัน NEA เปิดความสำเร็จ! ครึ่งปี 2566 กับการพัฒนาหลักสูตรดันผู้ประกอบการไทย สู่เวทีการค้าโลก

สถาบัน NEA เปิดความสำเร็จ! ครึ่งปี 2566 กับการพัฒนาหลักสูตรดันผู้ประกอบการไทย สู่เวทีการค้าโลก

โค้ดส่วนลด-shopee

สถาบัน NEA เปิดความสำเร็จ! ครึ่งปี 2566 กับการพัฒนาหลักสูตรดันผู้ประกอบการไทย สู่เวทีการค้าโลก

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) หน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งในยุค New Normal โดยในปี 2566 นี้ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ กว่า 116 หลักสูตร 65 กิจกรรม

ในช่วงครึ่งปี 2566 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้พัฒนาผู้ประกอบการไทยไปแล้วกว่า 93,000 ราย ผ่านการจัดอบรม/สัมมนาจากหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการหลักโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG), โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) หลักสูตรการสร้างช่องทางตลาด เช่น โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA, โครงการหลักสูตรภายใต้การเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ หลักสูตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย เช่น โครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter หลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านเศรษฐกิจกระแสใหม่ เช่น โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO), โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & Reskill) เป็นต้น

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ยังคงเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบ Online Onsite และ Hybrid โดยในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ยังมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอีกหลายหลักสูตร อาทิ โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic), กิจกรรม The Next Chapter การส่งออกไทย, โครงการ Moving Forward ส่งออกไทยก้าวทันโลก, โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ Smart Exporter, โครงการสัมมนาหลักสูตรเกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ออนไลน์ทั่วโลกและอีกหลากหลายโครงการ ทุกโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาบัน NEA สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://nea.ditp.go.th/และเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line : @nea.ditp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1169 กด 1 กด 1

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top