สถาบัน Forbes College เยี่ยมชม สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม


โค้ดส่วนลด shopee 6 เดือน 6

สถาบัน Forbes College เยี่ยมชม สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม

สถาบัน Forbes College เยี่ยมชม สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบัน Forbes College จากประเทศเนปาล นำโดย  Mr. Hari Sharan Pathak, Principal, Mr. Diwas Mainali, Vice Principal, Mr. Raj Kumar Dahal, Managing Director ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสำนักหอสมุด SPU ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #Dek65 #SPU #Sripatum #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #สำนักหอสมุด #Library #ForbesCollege

🔥55

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com