สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการ National Geographic Photo Ark และเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “Virtual Jungle Thailand”

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการ National Geographic Photo Ark และเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “Virtual Jungle Thailand”

โค้ดส่วนลด-shopee

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดนิทรรศการ National Geographic Photo Ark และเปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “Virtual Jungle Thailand”

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – 1 กรกฎาคม 2567: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภูมิใจเสนอนิทรรศการ National Geographic Photo Ark ซึ่งจัดแสดงผลงานภาพถ่ายอันน่าตื่นตาตื่นใจของโจเอล ซาร์ทอรี ช่างภาพและนักสำรวจเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ผู้มีชื่อเสียง นิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-29 กรกฎาคม 2567 ที่ชั้น 3 โซน Living Hall สยามพารากอน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอความร่วมมือสหรัฐฯ-ไทยในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยขอขอบคุณหุ้นส่วน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดและบริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท บี.กริม รวมถึงองค์การยูเนสโกประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้งนี้ชุดภาพถ่าย Photo Ark ได้รับการสนับสนุนจาก National Geographic Society

นิทรรศการ National Geographic Photo Ark

โครงการ National Geographic Photo Ark ที่ซาร์ทอรีริเริ่มขึ้นในปี 2549 เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมภาพถ่ายของสัตว์ทุกสายพันธุ์ที่อยู่ในสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาสนใจและปกป้องสัตว์เหล่านี้ให้ยังคงอยู่ต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โครงการ National Geographic Photo Ark เป็นโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ และมีความโดดเด่นในการตรึงความสนใจของผู้คนไปสู่ภาพถ่ายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก่อนที่จะสายเกินไป นอกจากจะเป็นการสร้างบันทึกเล่มสำคัญให้กับคนรุ่นหลังแล้ว โครงการนี้ยังเป็นช่องทางแห่งความหวังเพื่อการอนุรักษ์ รวมถึงนำเสนอความพยายามของบุคคลและองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ ทั่วโลก

นิทรรศการ National Geographic Photo Ark จะจัดแสดงภาพถ่ายสุดตราตรึงใจของซาร์ทอรี และเปิดโอกาสพิเศษให้ผู้เข้าชมได้ใกล้ชิดกับสรรพสัตว์ในชุดภาพถ่ายของโครงการ National Geographic Photo Ark รวมถึงสัตว์ประจำถิ่นของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิทรรศการดังกล่าวยังให้ความรู้กับผู้ชมเกี่ยวกับโครงการ เป้าหมาย และการดำเนินงานอนุรักษ์สัตว์ป่า ตลอดจนช่วยให้ผู้ชมทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมผ่านเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โปรดเยี่ยมชม NatGeoPhotoArk.org เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Photo Ark และช่องทางการสนับสนุนความมุ่งมั่นของซาร์ทอรีในการเก็บภาพสิ่งมีชีวิตนานาชนิดบนโลกของเรา พร้อมทั้งมีส่วนช่วยอนุรักษ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และถิ่นที่อยู่ที่ถูกคุกคามของสัตว์เหล่านั้น

เกี่ยวกับ National Geographic Society

National Geographic Society เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลกที่ใช้พลังแห่งวิทยาศาสตร์ การสำรวจ การศึกษา และการเล่าเรื่องเพื่อส่งต่อความรู้และถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันสวยงามในโลกของเรา ตั้งแต่ปี 2431 National Geographic ได้ขยายขอบเขตการสำรวจ ลงทุนกับผู้คนที่กล้าหาญและแนวคิดที่สร้างสรรค์ ให้ทุนสนับสนุนการทำงานมากกว่า 15,000 ทุนทั่วทั้ง 7 ทวีป สร้างช่องทางการให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาจำนวน 3 ล้านคนต่อปี ตลอดจนสื่อสารและมอบประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ National Geographic อย่างการนำเสนอเนื้อหาสาระและเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่ผู้อ่านและผู้ชมทั่วโลก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nationalgeographic.org/society/

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ สนับสนุนความพยายามในการหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าในไทย

สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนใกล้ชิดของไทยมาตลอด 2 ศตวรรษในความร่วมมือหลากหลายด้าน รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า หน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานกิจการปลาและสัตว์ป่าของสหรัฐฯ (FWS) ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (INL) และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมมือกับภาคีชาวไทยเพื่อต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในปี 2567 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญออนไลน์ “Virtual Jungle Thailand” เพื่อส่งเสริมความพยายามของสหรัฐฯ และไทยในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เพื่อหยุดยั้งการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ที่ https://th.usembassy.gov/wildlife

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top