สถานประกอบกิจการต้นแบบ


โปรโมชั่น shopee 5-5

สถานประกอบกิจการต้นแบบ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการต้นแบบ” แก่นายมงคล โมรา หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากเอสวีแอล กรุ๊ป เนื่องในงาน “10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปี 2566” ณ ห้อง GRAND BALLROOM A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

🔥2

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com