ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (AADx) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (AADx) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

โค้ดส่วนลด-shopee

ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (AADx) คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

ฉลองครบรอบ 3 ปี บริษัทจำลอง BeeHi

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี (ที่หกจากซ้าย) คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Sust the Better World” โดยมี สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (ที่ห้าจากซ้าย) Cultural Identity Designer และ วีรศิษฎ์ ภู่สุวรรณ (ที่สี่จากซ้าย) เจ้าของแบรนด์และศูนย์เรียนรู้ GHOM LANNA ร่วมเสวนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี บริษัทจำลอง BeeHi ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ผ่านโครงการ eisa (Education Institute Support Activity) สร้างพื้นที่ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ตลอดจนสนับสนุน Startups ภายในสถาบันฯ ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจำลอง ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่คณะฯ ณ บริษัทจำลอง BeeHi คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. เมื่อเร็ว ๆ นี้

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top