ว.การบิน SPU เตรียมเปิดหลักสูตร นักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน รองรับอาชีพใหม่สุดล้ำ

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ว.การบิน SPU เตรียมเปิดหลักสูตร นักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน รองรับอาชีพใหม่สุดล้ำ

 

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ “นักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน” โดยมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือ MOU กับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานมืออาชีพ ที่ได้รับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (ATO) เข้ามาถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมปูพื้นฐานภาคทฤษฎีเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสามารถสอบผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นนักบินอากาศยานไร้คนขับต่อไปในอนาคต

 

พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง คณบดีวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “เนื่องจากปัจจุบันโดรนได้มีการนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งการเกษตร การสำรวจพื้นที่ หรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ก็ใช้ระบบโดรนขนส่งทางอากาศ วิทยาลัยการบินและคมนาคม เล็งเห็นความสำคัญของตลาดงานดังกล่าว จึงเพิ่มหลักสูตร “นักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน” ซึ่งสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าเรียนหลักสูตร RVC Multi-Rotor คือทักษะความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักการเดินอากาศ การใช้ห้วงอากาศในการบินโดรน ความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการบิน และการบำรุงรักษาโดรนเบื้องต้น รวมทั้งจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เพื่อเป็นการรับรองเมื่อจบหลักสูตร สามารถนำไปสอบขอใบอนุญาตนักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือ Remote Pilot License (RPL) จาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ ผ่านการเรียนรู้ทักษะจากผู้มีประสบการณ์จริง นักศึกษาจะได้สามารถนำความรู้เหล่านั้นไปปรับใช้ในการทำงานได้ ซึ่งการผลักดันหลักสูตรใหม่อย่าง นักบินอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญของวิทยาลัยการบินและคมนาคม ที่จะขับเคลื่อนให้นักศึกษาเรียนจบไปเป็นตัวจริงที่ครอบคลุมทุกด้านการบิน เพื่อส่งออกบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดงานในอนาคตต่อไป”

 

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังสามารถเข้ามาสมัครเรียน พร้อมรับทุนการศึกษาได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ FB : วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ www.spu.ac.th

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #วิทยาลัยการบินและคมนาคม #นักบินอากาศยานไร้คนขับ #โดรน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥6

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com