ลงทะเบียนฟรี! เสวนาออนไลน์

ลงทะเบียนฟรี! เสวนาออนไลน์

ลงทะเบียนฟรี! เสวนาออนไลน์
“เปิดประตูแดนมังกร โอกาสสินค้าและบริการไทย”
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ขอเชิญผู้ประกอบการไทยที่สนใจบุกตลาดจีนผ่าน คุนหมิง – กวางโจว ประตูการค้าสำคัญระหว่างประเทศไทย – จีน เข้าร่วมงานเสวนา “เปิดประตูแดนมังกร โอกาสสินค้าและบริการไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

พร้อมร่วมวิเคราะห์เจาะลึก อัปเดตสถานการณ์เทรนด์การค้า ตลอดจนโอกาสและความท้าทายของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน ในหัวข้อ “บทบาทของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) และ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในการผลักดันการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” โดย สุพัตรา แสวงศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1, ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทย, ดร. หลักชัย กิตติพล ประธานคณะทำงานส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร สภาผู้ส่งออก และการเสวนาในหัวข้อ “เปิดประตูแดนมังกร: โอกาสสินค้าและบริการไทย” โดย ณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง, จันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้, ปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว และพานุศักดิ์ พลาวัสถ์พงษ์ อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรุงและอาหารพร้อมรับประทาน (บริษัท ดูฟู้ด จำกัด)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ฟรี! รับจำนวนจำกัด! ที่ https://shorturl.asia/XWG6u หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084-215-1934

 

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top