ร่วมยินดี ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก The Hong Kong Polytechnic University


โค้ดส่วนลด shopee 6 เดือน 6

ปริญญาเอก The Hong Kong Polytechnic University

ร่วมยินดี ผู้บริหาร ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก The Hong Kong Polytechnic University

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา นำแจกันดอกไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (SPUIC) ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Fintech จาก The Hong Kong Polytechnic University ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 40ปีศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUIC #วิทยาลัยนานาชาติ #สำนักงานการกีฬาศรีปทุม #53ปีศรีปทุม

🔥10

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com