ร่วมมอบอนาคตให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสนกับแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้”

น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้

ร่วมมอบอนาคตให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสนกับแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้”

ร่วมมอบอนาคตให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสนกับแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้”

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนดีที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป แต่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้สามารถเรียนต่อจนจบช่วงชั้นเรียนเพื่อลดความเสี่ยงจากการหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และยังช่วยสร้างเสริมกำลังใจในการเรียนอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เชิญผู้ใหญ่ใจดีร่วมส่งเสริมการศึกษามอบทุนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนดีแต่ยากจนสำหรับปีการศึกษา 2567 ทุนละ 3,000 บาทต่อคนต่อปี ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2567

แม้ครอบครัวจะมีฐานะยากจน เติบโตในท้องไร่ ท้องนา ไม่ได้มีชีวิตสุขสบายเหมือนเด็กคนอื่นอีกมากมาย แต่เด็กหญิงรุ่งวิภา วงศาสตร์ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ กลับไม่ได้คิดว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนหรือทำให้เกิดความท้อแท้ต่อชีวิตแต่ประการใด หากกลับเอาความลำบากยากแค้นของตนเองและครอบครัวเป็นแรงกระตุ้นผลักดันเป็นพลังบวกให้ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้นจนมีผลการเรียนระดับดีมากเฉลี่ย 4.00

เด็กหญิงรุ่งวิภา เล่าว่า “หนูชอบอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เวลาอยู่ที่โรงเรียนวิชาที่ชอบเรียนมาก ๆ คือวิชาวิทยาศาสตร์เพราะชอบการทดลองสิ่งใหม่ ๆ เวลากลับจากโรงเรียนหนูก็ช่วยทำงานบ้าน ส่วนวันหยุดหนูก็จะไปทำงานรับจ้างเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าขนมไปโรงเรียน และเก็บไว้สำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะ หนูอยากเรียนสูง ๆ จะได้มีงานทำ ช่วยเหลือและเลี้ยงตา ยาย พ่อ แม่ ได้ หนูมีความฝันอยากเป็นพยาบาล หนูคิดว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ท้าทาย เพราะต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ ต้องมีความอดทนอย่างสูง อีกทั้งหนูชอบช่วยเหลือคนอื่น อยากมีโอกาสได้ช่วยเหลือรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย และหนูจะมีความสุขมาก”

“หนูอยากได้ทุนการศึกษาเพื่อสานต่อความฝันให้เป็นจริง และช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่เนื่องจากครอบครัวของเราลำบาก หนูอยากทำให้พ่อแม่ ตายายภูมิใจ หนูจะตั้งใจเรียน อดทนกับปัญหาอุปสรรค

ต่าง ๆ ค่ะ”

เด็กหญิงรุ่งวิภา คือหนึ่งในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ยากจนแต่เรียนดีที่กำลังรอโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดี โดยผู้สนใจสามารถร่วมมอบทุนการศึกษาแคมเปญ “น้องเรียนดีเดี๋ยวพี่เปย์ให้” เพื่อมอบให้นักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติเรียบร้อยแต่เรียนดี ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการคัดเลือกและรับรองจากสถาบันการศึกษา มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ให้สามารถศึกษาต่อจนจบช่วงชั้นเพื่อลดความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคันทุนละ 3,000 บาท ต่อคนต่อปีได้ภายใน 30 มิถุนายน 2567 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านระบบ E-Donation (สามารถสแกนผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร) หรือโอนเงินบริจาคทุนการศึกษาผ่าน ชื่อบัญชีมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หรือบริจาคผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิ EDF https://www.edfthai.org/?page=our_works&id=148 เว็บไซต์เทใจดอทคอม https://taejai.com/th/d/edf_scholarship23_ch/ และเว็บไซต์ปันบุญดอทคอม https://www.punboon.org/foundation/projects/01004008 พร้อมทั้งสามารถติดต่อแจ้งการบริจาคและขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ โทรศัพท์ 02 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org หรือ LINE @edfthai

นอกจากนั้นสามารถติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมมูลนิธิได้ที่เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai อินสตราแกรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ https://www.instagram.com/edfthailand อินสตราแกรมภาษาญี่ปุ่น https://www.instagram.com/edfthai.jp และเว็บไซต์ www.edfthai.org

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา รวมทั้งดำเนินโครงการด้านซีเอสอาร์ร่วมกับพันธมิตรองค์กรต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 การดำเนินงานของมูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนนำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค และรางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ เป็นต้น

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เมล์ : pr@prfreeonline.com Line : @649dwyqd
Back To Top