ร่วมทำความดี DEK IT SPU รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน


เก็บคูปองส่วนลด Lazada 11 Day Mega sale

DEK IT SPU รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ร่วมทำความดี! DEK IT SPU รวมพลังจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเนื่องในวันมาฆบูชา วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะต่างๆจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมพลังจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ “IT จิตอาสาเนื่องในวันมาฆบูชา” เช่น ช่วยจัดดอกไม้ เก็บดอกไม้ธูปเทียนที่สาธุชนวางไว้สำหรับบูชาพระตามจุดต่าง ๆ ดับธูปเทียน ยกสิ่งของและตู้รับบริจาค ทำความสะอาดพื้นที่ บริการสาธุชนหล่อเทียนพรรษา ฯลฯ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา เวลา 06.00-21.00 น. เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศศรีปทุม # #ITSPU #จิตอาสา #มาฆบูชา #วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน

🔥5

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com