“ริโก้” สนับสนุนทุน “มูลนิธิคุณ”


เก็บคูปองส่วนลด Lazada 11 Day Mega sale

“ริโก้” สนับสนุนทุน “มูลนิธิคุณ”

เดินหน้าปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะแก่เยาวชน เพื่อสังคุณฌาริณีย์ เสนาณรงค์ (ขวา) Division Manager ตัวแทนในนาม บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนทุนกิจกรรมมูลนิธิคุณ มูลค่า 250,000 บาท ในงานเปิด “โครงการส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” สำหรับใช้ในกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ และสานต่อความรู้ความเข้าใจในปัญหาขยะแก่เยาวชนอย่างถูกวิธี โดยมี นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต (ซ้าย) ประธานมูลนิธิคุณ เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรมหลัก สยามสแควร์วัน เมื่อเร็ว ๆนี้

🔥106

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com