ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต (กรุงเทพฯ)

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์อาร์ต (กรุงเทพฯ)

อาคารปีเตอร์ซัน เลขที่ 712/1 ชั้น 9 ถนนสุขุมวิท

พิธีเปิดงาน วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 13.00-16.00 น.

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต ภูมิใจเสนอนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย 3 จิตรกรรุ่นใหม่ ที่มีแนวคิด และรูปแบบในการทำงานสร้างสรรค์ อันมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อันประกอบด้วย กองศักดิ์ คำภักดี ชัชพล นันทมานพ และวันทยา ธิติไพศาล

นิทรรศการ ordinary is a mystery นำเสนอความน่าสนใจจากจุดร่วมที่ร้อยเรียงความรู้สึกบางอย่างผ่านการเห็น สู่ความรู้สึก และการตีความที่มีความพิเศษตามแนวทางของศิลปินแต่ละคน ผู้ชมจะสามารถสัมผัสได้ถึงความคลุมเครืออันยากจะอธิบายผ่านบรรยากาศอันแปลกประหลาด ลึกลับ ที่แฝงอยู่ในภาพบุคคล ทิวทัศน์ หรือแม้แต่ในภาพสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมที่ดูเหมือนจะปรกติธรรมดา

จากผลงานจิตรกรรมของพวกเขาที่มีกระบวนการทางภาษา และไวยากรณ์ภาพที่มีทั้งความขัดแย้ง และกลมกลืนกันอย่างน่าฉงน ผลงานจิตรกรรมของก้องศักดิ์พูดถึงบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบในภาพที่ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดระหว่าง คน สถานที่ และเวลา ในขณะที่ผลงานจิตรกรรมของชัชพลสื่อสารถึงพื้นที่ว่าง และเศษชิ้นส่วนของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากสถานที่ วัตถุ และความรู้สึก อันสร้างผลกระทบที่คล้ายจินตนาการไปสู่ความว่างเปล่าที่ก่อให้เกิดคำถามภายในจิตใจผลงานดังกล่าวสอดรับกับผลงานจิตรกรรมอันหลากหลายของวันทยา ที่นำเสนอภาพปรากฏของนัยยะปรุงแต่งที่บิดเบี้ยวจากสภาวะอารมณ์ภายในที่เปรียบเสมือนภาพคู่ขนานของความจริง และการตีความ

ผลงานจิตรกรรมของศิลปินทั้งสามเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมีอยู่จริงของความรู้สึกเคลือบแคลง สงสัย และการตั้งคำาถามถึงความ ไม่ปรกติ ที่ปรากฏอยู่ภายในจิตวิญญาณที่ขาดหาย และว่างเปล่าของสังคม ซึ่งสามารถโยงเราไปสู่มุมมองที่แปลกประหลาด ลึกลับ เชื่องช้า และเหมือนจะทับซ้อนอยู่ในภาพทั่วไปอันปรกติธรรมดาสามัญของเราในชีวิตประจำวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥19

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com