รศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับนานาชาติ

คูปองส่วนลดลาซโบนัส
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

รศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับนานาชาติ

รศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลบทความวิชาการระดับนานาชาติจากสำนักพิมพ์ Emerald Group Publishing จากบทความวิจัยเรื่อง The Effect of the Toyota Way on Agile Manufacturing: An Empirical Analysis ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Manufacturing Technology Management (Quartile 1, Top 5%) โดยได้รับเลือกเพื่อคัดย่อและเผยแพร่เพิ่มเติมในวารสาร Strategic Direction

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥0

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com