ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU


เก็บคูปองส่วนลด Lazada 11 Day Mega sale

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานกลุ่มงานกิจการนักศึกษา SPU

รศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี นำบุคลากรศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการศูนย์กีฬาและงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมและเข้าศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

#SPU53Years #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #DEK66 #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ #กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

🔥4

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com