ม.ศรีปทุม อบรมป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มุ่งให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้เพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงอย่างมืออาชีพ

ส่วนลดlazada 2024ส่วนลดlazada 2024
lazada โค้ดคูปองลดแรง
ส่วนลดพิเศษ lazada

ม.ศรีปทุม อบรมป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มุ่งให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้เพื่อป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงอย่างมืออาชีพ

วันนี้ (17 ม.ค.) สำนักงานอาคารสถานที่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรม หลักสูตรป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ จากนั้น เป็นการอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้วยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัทลีดเดอร์ไฟร์เซฟตี้ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ลงเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และสภาพแวดล้อมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง (GSC 154) จำนวนกว่า 160 คน เพื่อให้มีความรู้ การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้จาการใช้ถังแก๊ส การดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธี การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุ และขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ซึ่งจัดอบรมทั้งแบบ On Site ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) และผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM พร้อมด้วยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ให้รับชมอีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการอบรม หลักสูตรป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูงและฝึกซ้อมอพยพหนีหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นจำนวน 2 วัน โดย ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เป็นการอบรมการป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง (ภาคทฤษฎี) และในวันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟอาคารสูง (ภาคปฎิบัติ) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 1,5,9,11) เวลา 10.00 – 12-00 น. และอาคารหอพักบ้านอยู่สบาย ซอย 49 เวลา 10.00 – 12.00 น. จุดรวมพล ลานหน้าอาคารหอพัก (ภาคปฎิบัติ)

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #54ปีศรีปทุม #อบรมป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง #อบรมอพยพหนีไฟ #สำนักงานอาคารสถานที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ | ข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี | PRFreeOnline 🔥1

admin

สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรีได้ที่. pr@prfreeonline.com